Miniputhold om Lørdagen

/ Charlottenlund Shotokan Karateklub

Dato
14. oktober 2023
Tidspunkt
14:00
Sted
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte

Beskrivelse

NYT lørdags hold! CSKK lancerer et nyt miniputhold, som vil afvikles hver lørdag kl. 14 efter sommerferien. Dette hold er åbent for tilmelding, og du kan skrive dig på ventelisten ved at booke en prøvetræning i august eller september. Med kun 15 ledige pladser på holdet, er det en fantastisk mulighed for børn at lære og udvikle deres evner i kampsport. Tøv ikke med at tilmelde dit barn til denne unikke oplevelse og se dem trives i en positiv og støttende træningsmiljø. -------------------------------------------------------------------------- POSITIV UDVIKLING, KOMMER MED MOTION, I TIDLIG ALDER! "Karate for de helt unge er en realitet i CSKK" ● Med stor succes har CSKK gennem 10 år tilbudt karateundervisning på let og legende måde, for de yngste i Kommunen. Det er en skøn måde at introducere de små til et aktivt fritidsliv. Samtid med at de for finpudset deres finmotorik. ● Stimulering af barnets finmotorik Træningen på miniputholdet, som mini-kyu, er med til at udvikle barnets glæde ved at bruge kroppen og derved udvikle barnets finmotorik, koordinations- og balanceevne. ● Karaten skal leges ind Det er ikke hensigten, at udvikle små karatemestre, selvom det ville være et rart udfald. Men med karaten som omdrejningspunkt, at byde på masser af leg og sjov, med øvelser og udfordringer, der udover fysikken, styrker opmærksomhed, koncentration samt evne til forstå og udføre en given besked, men også med egen krop, at efterligne det, der vises. ● Disciplin er en naturlig del af karaten Træningen bygges op, så der tages hensyn til det enkelte barn, men også så det enkelte barn lærer at tage hensyn til andre. Disciplin er en naturlig del af karaten, og er med til at skabe tryghed og sikkerhed. ● Motion for livet Succeskriteriet er, at glæden bliver en integreret del af dit barns sport. Og sporten derved, en integreret del af barnets aktive fremtid. ● Undervisning i optimale omgivelser Træningen foregår i den centralt beliggende Kildeskovshal. Du kommer til at træne i en dejligt sal med plads til udfoldelse og med jævnaldrende, kommende venner. Så kom ned og være med - Vi glæder os til at se dig og dine forældre. ----- English ----- CSKK is launching a new mini karate group that will take place every Saturday at 2 pm after the summer break. This group is open for enrollment, and you can sign up for the waiting list by booking a trial training session in August or September. With only 15 available spots in the group, it is a fantastic opportunity for children to learn and develop their martial arts skills. Don't hesitate to enroll your child in this unique experience and watch them thrive in a positive and supportive training environment. POSITIVE DEVELOPMENT COMES WITH EXERCISE AT AN EARLY AGE! --------------------- "Karate for young children is now a reality at CSKK" ● With great success, CSKK has offered karate instruction in a fun and playful way for the youngest in the community for 10 years. It is a wonderful way to introduce children to an active leisure life while refining their fine motor skills. ● Stimulating the child's fine motor skills Training in the mini karate group, known as mini-kyu, helps develop the child's enjoyment of using their body and therefore develop their fine motor skills, coordination, and balance. ● Karate should be integrated with play The intention is not to develop small karate masters, although it would be a nice outcome. But with karate as the focal point, there are plenty of games and fun activities with exercises and challenges that not only strengthen the physical body but also enhance attention, concentration, and the ability to understand and perform a given instruction with their own body. ● Discipline is a natural part of karate The training is structured to take into account each child's needs while also teaching each child to consider others. Discipline is a natural part of karate and helps create a sense of security and safety. ● Exercise for life The success criterion is that the joy of exercise becomes an integrated part of your child's sport. And therefore, the sport becomes an integrated part of the child's active future. ● Teaching in optimal surroundings The training takes place in the centrally located Kildeskovshal. You will be training in a lovely hall with plenty of space for activities and with peers, future friends. So come and join us - We look forward to seeing you and your parents. Mødested: I gymnastiksalen
Læs mere via tilmeldingslinket.

Arrangøren

Charlottenlund Shotokan Karateklub