Børnehold 6-15 år

/ Taifu

Dato
17. oktober 2022
Tidspunkt
17:00
Sted
Industrivej 19b, 3300 Frederiksværk

Beskrivelse

Holdet er for alle børn, som er fyldt 6 år. Her lærer børn grundlæggende karate under individuelle hensyn. BØRN OPNÅR BEDRE SELVVVÆRD OG SELVTILLID GENNEM KARATETRÆNING En karatelektion starter altid med 15 minutters opvarmning og en lektion slutter ofte med udstrækning. Teknik og kamptræning tager udgangspunkt i den enkelte udøvers niveau. Øvelserne og kravet til udførelsen af øvelserne stiger i takt med den enkeltes udvikling. Indholdet af øvelserne er bygget op om et fastlagt pensum, som sikrer en kontinuitet i træningen. Kampøvelser udgør 1/3 del af træningstiden. Under kampøvelser lærer barnet at samarbejde med andre. Samarbejdet er ofte en forudsætning for, at øvelsen kan gennemføres. KOORDINATION OG BALANCE ER EN VIGTIG DEL AF KARATE Både venstre og højre side af kroppen trænes systematisk i samme omfang. Grundtræningen i karate består af slag, parader og spark, som øves enkeltvis og med hinanden. Særligt ved sparketræningen udvikles balanceevnen. Karatetræning giver en god udvikling af de motoriske færdigheder, som ofte nævnes som en væsentlig del af udviklingen af et barns fysiske og psykiske sundhed. Karatetræning styrker børns selvværd og selvtillid. Det sker gennem den fysiske træning, som udvikler motoriske færdigheder herunder balance, styrke og smidighed. UDDANNEDE VOKSNE INSTRUKTØRER Vores voksne uddannede børneholdsinstruktører har stor interesse i og erfaring med børn. Det skaber et optimalt miljø for indlæring og tilvænning til karate for barnet. Der indgår lege i undervisningen, som tager udgangspunkt i øvelser der understøtter indlæringen af karate. TRYGT OG ORDENTLIG MILJØ Vi lægger stor vægt på et godt klubmiljø og kammeratskabet imellem børnene. TRÆNINGSDAGE Der er træning hver mandag og onsdag fra kl. 17.00 - 18.00 Prøvetræninger er om mandagen. Det koster 1300,- kr per halve år at gå til karate i Taifu. Der er træningsaktiviteter hele året på nær 4 uger i sommerferien. Læs mere på Taifu.dk Mødested: Store dojo
Læs mere via tilmeldingslinket.