Danmarks Motionsuge

Hvad skal du opleve i uge 41?

Privatlivspolitik

  1. Danmarks Motionsuge Sekretariatet behandler og opbevarer dine personoplysninger med det formål at kunne sende dig en bekræftelsesmail til brug for oprettelse af profil til Danmarks Motionsuge. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a), som du giver, når du opretter dig som arrangør.
  2. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig i denne forbindelse: dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse 
  3. Parterne, som står bag Danmarks Motionsuge, har adgang til dine personoplysninger med mulighed for at kunne kontakte dig.
    Du giver med dit tilsagn samtidig mulighed for at sekretariatet for Danmarks Motionsuge må kontakte dig både elektronisk og pr. telefon, med oplysninger vedrørende Danmarks Motionsuge, og med henblik på fremadrettede kampagner. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dit tilsagn omkring kontakt.
  4. Vi opbevarer dine personoplysninger i 12 måneder. Dine personoplysninger slettes efter 12 måneder. 
  5. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt
  6. Når du deler indhold med Danmarks Motionsuge Sekretariatet, indestår du for, at det indsendte indhold ikke krænker andres rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, således at ingen kan gøre krav gældende i anledning af Danmarks Motionsuge Sekretariatets anvendelse af indholdet.

 

SÅDAN HÅNDTERER DANMARKS MOTIONSUGE SEKRETARIATET DIT BIDRAG

Når du uploader et billede, hvorpå der er genkendelige personer, indestår du for at have indhentet specifikt samtykke fra disse til, at du kan dele indholdet med Danmarks Motionsuge Sekretariatet. Hvis det er børn og unge (under 18 år), som er afbilledet, skal du have samtykke fra forældremyndighedsindehaverne.

Når du deler indhold med Danmarks Motionsuge Sekretariatet, indestår du for, at det indsendte indhold ikke krænker andres rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, således at ingen kan gøre krav gældende i anledning af Danmarks Motionsuge Sekretariatets anvendelse af indholdet. Du må derfor f.eks. ikke uploade billeder taget af en anden, medmindre du klart kan påvise, at fotografen har givet tilladelse til Danmarks Motionsuge Sekretariatets brug af billedet. Venligst bemærk, at du som følge af ovennævnte skal friholde Danmarks Motionsuge Sekretariatet for ethvert krav (herunder rimelige advokatomkostninger, sagsomkostninger mv.) fra tredjemand i forbindelse med Danmarks Motionsuge Sekretariatets brug af det uploadede indhold, medmindre et sådant krav skyldes Danmarks Motionsuge Sekretariatets forhold.

Du skal være minimum 18 år for at uploade indhold.

 

UDDYBENDE OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, som du afgiver til os, er almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Danmarks Motionsuge Sekretariatet indsamler eller opbevarer ikke yderligere oplysninger og dermed ikke fortrolige eller særlige kategorier af personoplysninger fx cpr.nr., oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.

MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Danmarks Motionsuge Sekretariatet overlader dine personoplysninger til Danmarks Motionsuge Sekretariatets databehandlere efter gældende regler.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi sletter dine personoplysninger senest efter 12 måneder. 

Du kan få data berigtiget, eller i visse tilfælde kan du få behandlingen af dine personoplysninger begrænset eller slettet. I så fald bedes du kontakte Danmarks Motionsuge Sekretariatet hos Dansk Firmaidræt, att. Ricco Victor på tlf. 20467913 eller e-mail: ricco@danmarksmotionsuge.dk

Gør du med rette indsigelse mod vores behandling, må vi ikke længere behandle dine data. Du kan læse mere om dinerettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk