Danmarks Motionsuge

Hvad skal du opleve i uge 41?

Skal I være en Danmarks Motionsuge Kommune?

Danmarks Motionsuge Kommuner kan få 15.000 kr. i støtte , som en starthjælp til en lokal Danmarks Motionsuge Festival – og I kan samtidig også få et gensidigt kommunikations-samarbejde med Danmarks Motionsuge.

Ingen kommuner er ens. Og der vil naturligvis være forskelle på kommunernes Danmarks Motionsuge Festivaler i form, indhold og skalering pga. ressourcer og ambitioner.

Derfor opfordrer vi alle interesserede kommuner til nu at kontakte Danmarks Motionsuges sekretariat, for at gå i dialog med os og høre om mulighederne for samarbejde og økonomisk støtte – og om hvordan I kan blive Danmarks Motionsuge Kommune.

 

Ikke kun for “kommuner” – men også for ..

Vores forståelse af ”en kommune” er i denne sammenhæng ret bred – og det er ikke begrænset til, at det er selve kommunen, som er den primære aktør lokalt – og som er driver i samarbejdet med os.

Det vil ofte(st) være kommunen, men det kan også være andre større aktører, som kan være den samlende og arrangerende kraft bag en lokal Danmarks Motionsuge Festival – og som ideelt set også er både arrangerende, koordinerende (samler og leder projektet) og kommunikerende (presse/markedsføring/kommunikation) på vegne af decentrale aktører og arrangører lokalt.

Forståelsen af ”kommune” som samarbejdspartner er, at det er en aktør som dækker et område svarende til ca. en kommunes hegnspæle og/eller at det er en større/markant aktør og paraply for flerstrengede tilbud o.l., typisk i de større byer. Dermed kan samarbejde også kan være forankret og foregå i regi af f.eks.:

 • Idrætsråd og Samvirker
 • Større aktører som idrætsanlæg/idrætsfaciliteter
 • Større kulturinstitutioner og virksomheder (f.eks. et stort museum eller et storcenter) som lægger lokalitet til – og projektledelse af – Danmarks Motionsuge Festivalen.

 

Danmarks Motionsuge Festival

Danmarks Motionsuge kan give 15.000 kr. i støtte, som en starthjælp til kommunens lokale Danmarks Motionsuge Festival. De skal som udgangspunkt fordeles på:

 • 10.000 kr. kan bruges på PR-materialer/merchandise der har en vis volumen i fysisk størrelse og/eller kvantitet. Det kan f.eks. være beach flags, bannere, skilte, roll-ups o.l. Det kan evt. også være til beklædning. Materialerne skal kunne ses, når der tages billeder og laves video. Samtidig kan det bruges til at reklame forud for uge 41, og være med til at “ramme festivalpladsen ind” rent visuelt. Støtten kan ikke bruges på digitale produktioner eller annoncer.
 •  5.000 kr. kan bruges på produktion af video før (reklame) og under (dokumentation) Danmarks Motionsuge. De gode videooptagelser skal også kunne bruges til at I og vi kan lave foromtale af Danmarks Motionsuge i 2025.

Både PR-materialerne og videoerne skal I selv producere lokalt – og så refunderer vi med op til 15.000 kr. (inkl. moms).

 

Forventninger

For at kunne kunne modtage støtten – og kalde sig Danmarks Motionsuge Kommune – så har vi følgende forventninger til kommunens Danmarks Motionsuge Festival:

 • Den skal foregå i uge 41. Gerne over flere dage – og gerne også i weekenden i samme uge.
 • Der skal være et bredt program af gratis ”kom og prøv” aktiviteter, fordelt på mange forskellige idrætter og motionstilbud – med aktiviteter for alle aldre.
 • Tænk gerne kreativt og på at skabe anderledes oplevelser. Programmet kan også indeholde opvisninger, kampe, foredrag og talks, prisuddelinger, filmfremvisninger, community idrætter m.m.
 • Programmet skal gerne være skabt af en bred vifte af forskellige typer arrangører. Foreninger, arbejdspladser, skoler, institution, selvorganiserede motionsfællesskaber, private aktører, kommercielle aktører, handelstandsforening o.a.
 • Det skal enten foregå på et centralt sted, hvor der i forvejen forventes at være mange mennesker, og hvor man derfor kan forvente, at mange bliver nysgerrige på at prøve noget mere og noget andet. Det kan f.eks. være på byens torv eller den centrale park. Eller det kan være i et idrætsanlæg med flere haller, baner og faciliteter – og hvor en lang række foreninger forventes at kunne være med som arrangører og åbne deres faciliteter og hold.
 • Det kan også foregå på et anderledes og spektakulært sted, hvor omgivelserne gør det til en helt særlig oplevelse. Det kunne være ved natur- og kulturhistoriske steder eller turistattraktioner (slot, museum, fyrtårn, forlystelsespark) eller måske på P-pladsen ved storcenter eller i den nedlagte fabrik ved havnen.
 • Det er afgørende, at kommunikation er tænkt strategisk ind i valget af lokation og aktiviteter i Danmarks Motionsuge Festivalen. Jeres lokale Danmarks Motionsuge Festival skal kunne inspirere andre til at være med som arrangører.
 • Det skal kunne give gode billeder og godt TV og generelt trække synlighed og opmærksomhed, så det er attraktivt for medierne at dække det – og så det kan forvente en flot deltagelse af borgere.
 • I kan kalde det noget andet end Danmarks Motionsuge FestivalHvis I har et bedre navn 🙂

 

Suppler med decentrale arrangementer

Vi håber, at i – samtidig med at I arrangerer Danmarks Motionsuge Festival på et centralt eller særligt sted – samtidig også vil arbejde på at få skabt en lang række decentrale arrangementer lokalt.

Festivalen på det centrale sted kan også drysse opmærksomhed over på de mange bække små af lokale arrangementer i foreningerne – og vice versa kan de mange arrangementer decentrale være med til at give den centrale festival en ekstra tyngde.

Langt hen af vejen handler det om, at I i god tid får kommunikeret til alle de lokale foreninger, at

 

Potentiale for ekstra synlighed på TV og SoMe

Samarbejdet mellem jer som Danmarks Motionsuge Kommune og os fra de den centrale ledelse, vil også kunne have forventelige afledte effekter i forhold til synlighed på forskellige platforme og medier.

 • Danmarks Motionsuge samarbejder med TV2-Regionerne. Vi hjælper dem – og dermed jer – med at udvælge og pitche de gode historier til deres redaktioner. Det er ikke en garanti for at komme på TV – men vi gør arbejdet med at løfte jeres bedste historier ind til redaktionerne.
 • De gode historier vil også kunne blive fremhævet på vores sociale medier. Både på Danmarks Motionsuges SoMe – samt via de store organisationer som står bag hele Danmarks Motionsuge.

 

Afledte effekter og nye samarbejder

Der opstår ofte muligheder, hvor f.eks. en af de mange (62) specialforbund under DIF – eller måske idrætter under DGI – ønsker at lave nogle særlige projekter lokalt, i samarbejde med jer i kommunerne. Derfor kan man som Danmarks Motionsuge Kommune opleve, at man får særlige tilbud om konkrete aktiviteter som løftes i samarbejde med disse nationale idrætter og foreninger.

Partnerskabet bag hele Danmarks Motionsuge er DGI, DIF, Dansk Firmaidræt, Dansk Skoleidræt og ISCA.

 

Find inspiration i signaturprojekterne

Bliv inspireret af en lang række signaturprojekter, som foregår ifm. Danmarks Motionsuge.

Mange idrætter har deres helt egen festdag/festuge, åbne huse/åbne foreninger eller try days – som også er en del af hele Danmarks Motionsuge i uge 41. Kære børn har mange navne – og under ét kalder vi dem for signaturprojekter.

Signaturprojekterne kan I læse om på denne side.

Danmarks Motionsuge er årets største festuge for idræt og motion. Rigtig mange får lyst til at prøve en ny idræt i uge 41. Derfor giver det rigtig god mening at en række større “projekter i projektet” foregår samtidig med Danmarks Motionsuge.

Vil I se en liste over ALLE arrangementer i Danmarks Motionsuge, så gå til forsiden af danmarksmotionsuge.dk.

En række af de nationale idrætsforbund – samt andre landsdækkende motions-, sundheds- og idrætsaktiviter fra eksempelvis patientforeninger – vil gerne nå endnu bredere ud til lokale arrangører og deltagere.

Der kan være synergier ved at disse forbund o.a. kobles til kommunerne, og hvem ved, om det kan blive til spændende samarbejdsprojekter. Mennesker mødes – og sød motion opstår.

 

Derfor skal I være en Danmarks Motionsuge Kommune

Ingen kommuner er ens – og der er mange forskellige why´s til at være med i hele Danmarks Motionsuge. Vi har samlet nogle af disse unique selling points herunder 🙂

 • I er med til at sætte spot på motion og fællesskab i jeres kommune i uge 41.
 • Danmarks Motionsuge er det største, årlige vindue for opmærksomhed på motion og fællesskaber lokalt og nationalt.
 • Danmarks Motionsuge sætter hvert år hele landet i bevægelser – og alle er velkommen.
 • Medierne fokuserer ekstra meget på de gode motionshistorier ifm. Danmarks Motionsuge.
 • Borgerne har en særlig nysgerrighed på at opleve og deltage i arrangementer.
 • Der er mange kendte signaturprojekter, som er en del af hele Danmarks Motionsuge og som ligger samtidig. Herunder særligt Skolernes Motionsdag (fredagen) og Arbejdspladsernes Motionsuge.
 • Danmarks Motionsuge er “open source”. Alle typer arrangører kan tilmelde arrangementer i kalenderen og få synlighed.
 • I kan styrke, synliggøre og bygge bro mellem de lokale idrætsfællesskaber og -foreninger.
 • I kan inspirere jeres borgere til at prøve noget nyt og få en aktiv hverdag sammen med andre borgere i de mange udbudte idrætsfællesskaber.
 • I kan opfordre til, at flere støtter op om det lokale foreningsliv som frivillig.
 • I kan sætte fokus på sundheds eller socialpolitiske dagsordener eller opmærksomhedspunkter i netop jeres kommune.
 • I kan vise, hvad jeres by og kommune kan i byrummene, i naturen, i foreningerne, i hallen, i kulturinstitutionerne, i handelslivet og i alle andre tænkelige arenaer.
 • I kan gøre plads til det skæve, det anderledes, det nye og de specielle arrangementer. Det er oftest disse arrangementer, som får borgere og mediers opmærksomhed.
 • I får en tættere relation og direkte kontakt til de landsdækkende idrætsorganisationer, som er partnerskabet bag hele Danmarks Motionsuge: DIF, DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk Skoleidræt, ISCA (International Sport & Culture Association). Den relation vil kunne afstedkomme en række positive afledte effekter ift. arrangementer, kommunikation og udviklingspotentialer.

 

 

Tre tilgange til planlægningen

Lidt forenklet, så kan I som Danmarks Motionsuge Kommune være med i Danmarks Motionsuge ved at være kommunikerende, koordinerende og/eller arrangerende. Der er naturligvis overlap mellem disse tre tilgange.

Mange kommuner har stor glæde af at koble alle tre tilgange i deres deltagelse i Danmarks Motionsuge. Enkelte kommuner har fokus på at være meget aktivt kommunikerende og får derigennem skabt gode resultater.

Hvordan I vælger at være med – og hvor mange ressourcer og hvilke I bruger – det er helt op til kommunen selv.

Kommuner, som ønsker at være med i Danmarks Motionsuge, opfordres til at kontakte os.

 

1: Kommunikerende

1) Første bølge – måneder før Danmarks Motionsuge: Kommunen kommunikerer til de lokale arrangører, at de skal planlægge og tilmelde arrangementer.
2) Anden bølge – tæt på Danmarks Motionsuge (uge 41): Kommunen står for markedsføring, PR og kommunikation, så borgerne deltager i Danmarks Motionsuge.

Brug jeres netværk til at informere om muligheden for at være med i Danmarks Motionsuge til foreninger, skoler, arbejdspladser, selvorganiserede fællesskaber og andre arrangører. Brug hjemmeside, bypyloner, infoskærme i sportshaller og SoMe, som kanaler til at få budskabet ud til både arrangører og borgere.

I første kommunikationsbølge handler det om at aktivere og motivere arrangørerne af enhver art.
I anden bølge handler det om at motivere borgerne til at deltage i arrangementerne.

Del link til forsiden af danmarksmotionsuge.dk på kommunens hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve –  og så kan borgerne selv klikke videre og søge sig frem til lige netop det, som de gerne vil opleve og deltage i.  I kan også bruge dette helt særlige link med jeres kommunes arrangementer (Klik også på OVERSIGT i den gule boks her til højre).

 

2: Koordinerende

Kommunen samler  de mange lokale arrangører og koordinerer deres medvirken.

I kan være med til at indkalde, samle, understøtte, inspirere og koordinere den samlede indsats fra de mange interessenter og arrangører, som I har berøring med.

Der kan være stort udviklingspotentiale i at involvere et bredere defineret foreningsliv med andre typer arrangører som civilsamfundsorganisationer, lokale patientforeninger, idrætsråd og samvirker, haller, handelsstandsforeninger, og ikke mindst skolerne igennem Skolernes Motionsdag – og arbejdspladserne igennem Arbejdspladsernes Motionsuge.
Begge disse events er også er en del af hele Danmarks Motionsuge. Tjek hele listen med Signaturprojekter som foregår i Danmarks Motionsuge.

 

3: Arrangerende

Kommunen er forventeligt den primære ansvarlige for planlægning og afvikling af  Danmarks Motionsuge Festivalen på torvet eller i idrætscentret. 

Derudover kan kommunen også selv deltage som arbejdsplads igennem Arbejdspladsernes Motionsuge og dermed gå forrest i at skabe arrangementer, der motiverer til kollegamotion og understøtter fællesskaber på arbejdspladsen.

 

 

Kontakt os

Vil I være Danmarks Motionsuge Kommune, så tag fat i Ricco Victor, leder af Danmarks Motionsuge, på tlf. 20467913 eller ricco@danmarksmotionsuge.dk.

Foreninger kan også kontakte den lokale DGI landsdel eller Danmarks Idrætsforbund ved Eva Krarup Hatt på ekr@dif.dk.

Skolernes Motionsdag og Arbejdspladsernes Motionsuge er begge en del af – og ligger samtidig med – hele Dannmarks Motionsuge. Er I nysgerrige på at høre mere om de to initiativer, så få mere information hos hhv. Dansk Skoleidræt eller Dansk Firmaidræt.

 

 

Viborg Kommune – fra olde-trolderæs til silent fitness på toppen af byen

I Viborg Kommune er Danmarks Motionsuge et vigtigt redskab til at sætte spot på motion, bevægelse og fællesskaber. Kommunen gør en målrettet indsats for at engagere de lokale foreninger i motionsugen og skabe muligheder for et aktivt liv for alle kommunens borgere – uanset alder.

Varde Kommune styrker de aktive fællesskaber

I Varde Kommune bruger man målrettet Danmarks Motionsuge til at synliggøre det lokale foreningsliv, styrke de aktive fællesskaber og opfordre til motion og bevægelse. Kommunen samarbejder tæt med foreningerne og støtter proaktivt op om diverse aktiviteter for at sikre, at et så bredt udsnit som muligt af kommunens foreninger er repræsenteret med arrangementer i løbet af motionsugen.