Danmarks Motionsuge

Hvad skal du opleve i uge 41?

Kommuner

Sådan kan I være med til at sætte spot på fællesskab, motion og bevægelsesglæde i jeres kommune i uge 41

Derfor skal jeres kommune være med i Danmarks Motionsuge:

  • I kan styrke, synliggøre og bygge bro mellem de lokale idrætsfællesskaber og -foreninger.
  • I kan inspirere jeres borgere til at prøve noget nyt og få en aktiv hverdag sammen med andre borgere i de mange udbudte idrætsfællesskaber.
  • I kan opfordre til, at flere støtter op om det lokale foreningsliv som frivillig.
  • I kan sætte fokus på sundheds eller socialpolitiske dagsordener eller opmærksomhedspunkter i netop jeres kommune.
  • I kan vise, hvad jeres by og kommune kan i byrummene, i naturen, i foreningerne, i hallen, i kulturinstitutionerne, i handelslivet og i alle andre tænkelige arenaer.
  • I kan gøre plads til det skæve, det anderledes, det nye og de specielle arrangementer. Det er oftest disse arrangementer, som får borgere og mediers opmærksomhed.

 

3 tilgange til hvordan kommunen kan bruge Danmarks Motionsuge

Lidt forenklet, så kan I som kommune være med i Danmarks Motionsuge ved at være kommunikerende, koordinerende og/eller arrangerende. Der er naturligvis overlap mellem disse tre tilgange.

Mange kommuner har stor glæde af at koble alle tre tilgange i deres deltagelse i Danmarks Motionsuge. Enkelte kommuner har fokus på at være meget aktivt kommunikerende og får derigennem skabt gode resultater.

Hvordan I vælger at være med – og hvor mange ressourcer og hvilke I bruger – det er helt op til kommunen selv.

Der er ingen formelle krav til kommuner, som ønsker at være med i Danmarks Motionsuge. Men vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I er med.

 

1: Kommunikerende

1) Kommunen kommunikerer til de lokale arrangører, at de skal planlægge og tilmelde arrangementer.
2) Kommunen står for markedsføring, PR og kommunikation, så borgerne deltager i Danmarks Motionsuge.

Brug jeres netværk til at informere om muligheden for at være med i Danmarks Motionsuge til foreninger, skoler, arbejdspladser, selvorganiserede fællesskaber og andre arrangører. Brug hjemmeside, bypyloner, infoskærme i sportshaller og SoMe, som kanaler til at få budskabet ud til både arrangører og borgere.

I første kommunikationsbølge handler det om at aktivere og motivere arrangørerne af enhver art.

I anden bølge handler det om at motivere borgerne til at deltage i arrangementerne.
Del link til forsiden af danmarksmotionsuge.dk på kommunens hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve –  og så kan borgerne selv klikke videre og søge sig frem til lige netop det, som de gerne vil opleve og deltage i.  I kan også bruge dette helt særlige link med jeres kommunes arrangementer (Klik også på OVERSIGT i den gule boks her til højre).

 

2: Koordinerende

Kommunen samler de mange lokale arrangører og koordinerer deres medvirken.

I kan være med til at indkalde, samle, understøtte, inspirere og koordinere den samlede indsats fra de mange interessenter og arrangører, som I har berøring med.

Der kan være stort udviklingspotentiale i at involvere et bredere defineret foreningsliv med andre typer arrangører som civilsamfundsorganisationer, lokale patientforeninger, idrætsråd og samvirker, haller, handelsstandsforeninger, og ikke mindst skolerne igennem Skolernes Motionsdag – og arbejdspladserne igennem Arbejdspladsernes Motionsuge.
Begge disse events er også er en del af hele Danmarks Motionsuge.

 

3: Arrangerende

Kommunen kan selv stå som arrangør af særlige lokale arrangementer i Danmarks Motionsuge.

I kan selv eller sammen med andre blive arrangør, og på den måde kan I invitere kommunens borgere ind til sjove og anderledes arrangementer.

Måske er kommunen endda ansvarlig for planlægning og afvikling af et større arrangement på torvet eller i idrætscentret, eller måske er kommunen tovholder på en ugelang festival for motionsfællesskaberne med arrangementer over hele kommunen.

Derudover kan kommunen også selv deltage som arbejdsplads igennem Arbejdspladsernes Motionsuge og dermed gå forrest i at skabe arrangementer, der motiverer til kollegamotion og understøtter fællesskaber på arbejdspladsen.

 

Mere information

Kontakt din lokale DGI landsdel eller Danmarks Idrætsforbund ved Eva Krarup Hatt på ekr@dif.dk.

Kommuner er også velkomne til at tage fat i Ricco Victor, leder af Danmarks Motionsuge, på tlf. 20467913 eller ricco@danmarksmotionsuge.dk.

Skolernes Motionsdag og Arbejdspladsernes Motionsuge er begge en del af – og ligger samtidig med – hele Dannmarks Motionsuge. Er I nysgerrige på at høre mere om de to initiativer, så få mere information hos
hhv. Dansk Skoleidræt eller Dansk Firmaidræt.

 

Viborg Kommune – fra olde-trolderæs til silent fitness på toppen af byen

I Viborg Kommune er Danmarks Motionsuge et vigtigt redskab til at sætte spot på motion, bevægelse og fællesskaber. Kommunen gør en målrettet indsats for at engagere de lokale foreninger i motionsugen og skabe muligheder for et aktivt liv for alle kommunens borgere – uanset alder.

Varde Kommune styrker de aktive fællesskaber

I Varde Kommune bruger man målrettet Danmarks Motionsuge til at synliggøre det lokale foreningsliv, styrke de aktive fællesskaber og opfordre til motion og bevægelse. Kommunen samarbejder tæt med foreningerne og støtter proaktivt op om diverse aktiviteter for at sikre, at et så bredt udsnit som muligt af kommunens foreninger er repræsenteret med arrangementer i løbet af motionsugen.