Intro til Rugby (kvinder) / Intro to Rugby (women)

/ Copenhagen Wolves RFC

Dato
17. oktober 2022
Tidspunkt
18:00
Sted
Arsenalvej 6, 1436 København K

Beskrivelse

***English below*** Vil du have noget frisk luft og møde en masse nye venner? Måske prøve en spændende ny sport eller fortsætte, hvor du slap for år siden? Så kom og vær med til vores Intro til Rugby arrangement på Holmens Idrætsanlæg, Arsenalvej 6, på Christianshavn. Vores intro event afholdes en gang om ugen i april-maj og august-september fra 18:00-20:00. Se venligst vores kalender for specifikke begivenheder og kontaktoplysninger. Du vil møde holdet og lære de grundlæggende færdigheder i rugby i en venlig let-kontakt første træning. Du vil lære boldhåndtering, løbemanuvuarer og hvordan man tackler tacklepuderne. Vi har en træner dedikeret kun til nye spillere for at give dig en sikker og motiverende session i dit eget tempo, hvor det er OK at sige fra, hvis du ikke er klar til en øvelse. Vi har designet vores Intro til Rugby til folk, der aldrig har set en rugbybold eller ikke har håndteret en i årevis. Deltagerne er i meget forskellige fysiske former, så lad venligst ikke din manglende erfaring, kropstype eller kondition holde dig tilbage fra at prøve rugby. Hver session slutter med at deltage i hele holdet til lidt Touch Rugby (ingen tackling). Når du er klar, kan du deltage i den fulde holdtræning mandag og onsdag (april-juni og august-oktober) fra 18:00-20:00. Rugby er en sport for alle kropstyper. Alle er velkomne uanset sportserfaring, alder, etnicitet eller seksuel orientering. Rugby kræver både store og små kropstyper for at skabe et godt hold. Alt du behøver er træningstøj (shorts og t-shirts), en vandflaske, solcreme (forhåbentlig!) og et ønske om at have det sjovt med at lære en ny sport. Medbring dine rugby eller fodboldstøvler, hvis du har dem, men det er ikke påkrævet. Hvis du har spillet rugby som voksen, er du velkommen til at springe Intro to Rugby arrangementet over og deltage i den almindelige træning. Kom og vær med i Wolfpack. Håber at se dig der. Coverbillede af Bjarke de Koning Model: Mathilde --- Do you want to get some fresh air and meet some incredible new friends? Maybe try an exciting new sport or pick up where you left off playing years ago? Then come along and join our Intro to Rugby event at Holmens Idrætsanlæg, Arsenalvej 6, on Christianshavn. Our Intro event runs once a week during April-May and August-September from 18:00-20:00. Please see our calendar for specific events and contact info. You will meet the team and learn the basics of rugby in a friendly light-contact first training. You will learn ball-handling skills, basic running maneuvers, and how to hit the tackle pillows. We have a coach dedicated to new players to give you a safe and motivational session at your own pace where it is OK to say you are not ready for a drill. We designed our Intro to Rugby for people who have never picked up a rugby ball or haven’t handled one for years. Participants are in very different physical shapes, so please do not let your lack of experience, body type, or fitness hold you back from giving rugby a try. Each session ends with joining the full team to a bit of Touch Rugby (no tackling). When ready, you can join the full team training on Mondays and Wednesdays (April-June and August-October) from 18:00-20:00. Rugby is a sport for all body types. Everyone is welcome regardless of sports experience, ethnicity or sexual orientation. Rugby requires both big and small body types to make a great team. All you need is training clothes (shorts and t-shirts), a water bottle, sunscreen (hopefully!) and a desire to have fun learning a new sport. Bring your cleats if you have them but it is not required. If you have played rugby as an adult, you are welcome to skip the Intro to Rugby event and join in the regular training. Come and join the Wolfpack. Hope to see you there. Coverbillede by Bjarke de Koning Model: Mathilde Mødested: Ved rugbybanen / By the rugby pitch
Læs mere via tilmeldingslinket.