Danmarks Motionsuge

Hvad skal du opleve i uge 41?

Danmarks Motionsuge får donation af Salling Fondene

Salling Fondene donerer 1 mio. kr. til Danmarks Motionsuge. Det skal medvirke til at realisere visionen om, at ugen udvikler sig til en stor og folkelig begivenhed.

Danmarks Motionsuge skal over en årrække udvikle sig til en traditionsrig begivenhed, hvor borgere i alle aldre over hele landet er aktive i ugens mangfoldige tilbud af idrætsoplevelser og motionsfællesskaber.

Folk skal i uge 41 intuitivt, nysgerrigt, forventningsfuldt og motiveret spørge sig selv, familiemedlemmer, kolleger og klassekammerater, venner og naboer: “Hvad skal vi opleve sammen i Danmarks Motionsuge?”.

De borgere, der normalt ikke er fysisk aktive eller foreningsvante, er mindst lige så vigtige at få med ind i samfundets fællesskaber, som alle dem der trofast i forvejen går til gymnastik eller håndbold, men som gerne vil inspireres og prøve noget nyt i Danmarks Motionsuge.

Det handler også om at skabe nye mødesteder og motionsfællesskaber. Det er derfor en anledning for idrætsfællesskaberne til at udvikle nye tilbud og præsentere sig på nye steder i byrummet, i naturen, i foreningerne, i skolen og på arbejdspladserne.

Danmarks Motionsuge skal også give motionsoplevelserne og fællesskaberne videre til de næste generationer, samt til dem, der endnu ikke er en del af – eller selv har ressourcer til at komme til – motionsfællesskaberne.

Det er den ambition, som Salling Fondene finder spændende og glæder sig til at støtte.

– I Salling Fondene støtter vi projekter og initiativer til gavn og glæde for de mange, og det flugter meget fint med visionerne for Danmarks Motionsuge. Det er et stort og ambitiøst projekt i national skala, som samtidig har en markant lokal forankring. Arrangementerne skabes af folk, som samarbejder ude i lokalområderne, hvilket sikrer engagement og bæredygtighed. Ligeledes er det et stærkt partnerskab, som står bag Danmarks Motionsuge, og vi er glade for at kunne medvirke til realisering af visionen, siger Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand i Købmand Herman Sallings Fond.

Hos Danmarks Motionsuge er der tilsvarende begejstring over donationen fra Salling Fondene.

– Vi ønsker at skabe en ny folkelig tradition med Danmarks Motionsuge, og det hjælper donationen fra Salling Fondene godt på vej. Målsætningen er, at ugen skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed, der udvikler sig til motionsfællesskabernes pendant til folkelige begivenheder – eller nærmest bevægelser – som Aarhus Festuge, Folkemødet og Kulturnatten, siger Ricco Victor, leder af Danmarks Motionsuge.

Danmarks Motionsuge er skabt i et historisk partnerskab med de fem organisationer. Nu får projektet en flot donation fra Salling Fondene til at realisere visionen.

 

Om Danmarks Motionsuge

  • Danmarks Motionsuge sætter hvert år hele landet i bevægelse i uge 41 og alle er velkommen.
  • Danmarks fem store idrætsorganisationer DIFDGIISCA (International Sport and Culture Association)Dansk Skoleidræt og Dansk Firmaidræt, er gået sammen omkring den fælles vision at skabe en ny, folkelig tradition med Danmarks Motionsuge. Det er historisk, at disse fem er gået sammen i dette nye partnerskab.
  • Med Danmarks Motionsuge ønsker partnerskabet at sætte hele det mangfoldige spektrum af idrætter og motionsfællesskaber i spil over hele landet i samme uge. Vi åbner op, inviterer indenfor – og udenfor – i et kæmpe nationalt showroom for nærmest alle idrætter og motionsformer med tusindvis af lokale arrangementer.
  • I Danmarks Motionsuge 2022 var der mere end 1.100 arrangementer i foreningerne, og derudover deltog 1.300 skoler samt 515 arbejdspladser. Det blev yderligere suppleret med knap 3.000 ”åbne træninger” i de lokale idrætsforeninger. Totalt set næsten 6.000 arrangementer i 2022 fordelt over hele Danmark.
  • Salling Fondenes donation til Danmarks Motionsuge er betinget af, at projektet opnår fuld finansiering.

Om Salling Fondene

Vi gør hverdagen – til gavn og glæde for de mange.

  • Salling Fondene består af de to fonde: Købmand Herman Sallings Fond og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond.
  • Salling Fondene er eneejere af Salling Group, som er Danmarks største detailhandelsvirksomhed. Salling Group driver dagligvarekæderne Bilka, Føtex, Netto samt Carl´s Jr., Starbucks og Salling Stormagasiner.
  • Alt overskud fra Salling Group investeres enten tilbage i forretningen eller doneres til projekter og initiativer, der har til formål at skabe en bedre hverdag.

Salling Fondene har siden 2012 uddelt ca. 1,9 mia. kroner til projekter og initiativer indenfor blandt andet kunst og kultur, kirke, sport, uddannelse, forskning og værdige formål.